Polaroids

A few polaroids of the Magnolia's February / March 2016

Magnolia, Trengwainton Garden, near the gardener's cottage
Magnolia campbellii var. mollicomata, Trengwainton walled kitchen garden. Photo © Barbara Santi
Bud of a Magnolia campbellii var. mollicomata, Trengwainton walled kitchen garden. Photo © Barbara Santi
Magnolia campbellii var. mollicomata with Magnolia campbellii subsp. mollicomata 'Lanarth' in background, Trengwainton walled kitchen garden. Photo © Barbara Santi

A few polaroids taken Autumn 2015.

Archway to enter walled garden, Trengwainton
Pumpkins
Walled garden, Trengwainton
Pumpkins 2
Greenhouse & pink rose